ak-b
dr Anna Korzeniowska-Bihun

e-mail: anna.korzeniowska@uw.edu.pl
pok. 320


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

2016 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej


Magister w zakresie filologii ukraińskiej

2004 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Katedra Ukrainistyki


Magister sztuki w zakresie wiedzy o teatrze

1997 – Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Wiedzy o Teatrze


SZKOLENIA

2016 – Szkolenie realizowane w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na badania naukowe i tworzenie nowych programów kształcenia

2008 – Seminarium z kultury języka polskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek


NAGRODY I GRANTY

2016 – Jubileuszowy Medal Prezydenta Ukrainy „25 lat niepodległości Ukrainy”

2013 – Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowychZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • współczesny teatr ukraiński
  • współczesny dramat ukraiński
  • wschodniosłowiański teatr dokumentalny
  • ukraińska publicystyka teatralna


CZŁONKOSTWO

  • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych
  • Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury


KONFERENCJE NAUKOWE

1. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Chernobyl Narrration within Ecocritical Studies, 24 lutego 2017 r., Collegium Artes Liberales UW, tytuł referatu: Literary Response to Chernobyl

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obcość, inność, wykluczenie, 9-11 grudnia 2016 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, tytuł referatu: Starość i wykluczenie w spektaklu Saszka Bramy „Jesień na Plutonie”

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, Uniwersytet Śląski, Katowice 24-25 września 2014 r., tytuł referatu: Czarnobylska zona we współczesnej dramaturgii ukraińskiej

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 23 maja 2014 r., tytuł referatu: Babcia wiejska i babcia miejska. Postać starej kobiety we współczesnej dramaturgii ukraińskiej

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukrainistyka: Tradycje i Współczesność, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 6 grudnia 2013 r., tytuł referatu: Kobieta w sytuacji bez wyjścia. Motyw pułapki we współczesnym dramacie ukraińskim

6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ольга Кобилянська у культурному просторі fin de siecle, Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet im. J. Fedkowicza, Czerniowce-Ukraina 25-26 listopada 2013 r., tytuł referatu: Ольга Кобилянська як героїня драматургії ХХ століття (на прикладі п'єс “Біла Лілія” Ярослава Яроша і “Я утопилася в тобі” Світоани Новицької)

7. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna W dialogu języków i kultur, Warszawa 14 listopada 2013 r., Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, tytuł referatu: Obraz żołnierza UPA we współczesnej dramaturgii ukraińskiej

8. Круглий стіл - Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Teatru im. Łesia Kurbasa we Lwowie, Lwów, Ukraina, 11 kwietnia 2013 r., tytuł referatu: Національний європеїзм Театру імені Леся Курбаса

9. Konferencja Nowe Historie: Nowe Biografie, Instytut Teatralny цWarszawie, 28-29 listopada 2011 r., tytuł referatu Genderowy i narodowy dyskurs w biografii Salomei Kruszelnickiej.

10. Konferencja Лесь Курбас і світовий театральний контекст, Centrum Teatralne im. Łesia Kurbasa, Kijów, 30 marca-1 kwietnia 2012, tytuł referatu: Лесь Курбас у контексті польський пошуків

11. Konferencja Galicyjskie Spotkania, IBL PAN, Warszawa, 27 września 2012 r., tytuł referatu: Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego na Ukrainie

12. Konferencja Gender. Płeć w języku, kulturze i edukacji, Lublin, Instytut Filologii Polskiej i Instytut Anglistyki UMCS, 26 września 2011 r., tytuł referatu Konstrukcja postaci męskich i żeńskich we współczesnej dramaturgii ukraińskiej

13. Konferencja Kobieta między Wschodem a Zachodem, Warszawa, Koło Naukowe Teologów PWT Collegium Bobolanum i Katedra Ukrainistyki UW, 10 grudnia 2010 r., tytuł referatu: Kobiety w świecie bez mężczyzn. Kondycja patriarchalnego porządku w literaturze Marii Matios