1. KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR
WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA

25-26 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje w języku polskim

Detailed information in english