Teatr.dok okladka

Antologia współczesnego dramatu rosyjskiego. T. 3. TEATR.DOC. Życie w opozycji. Wybór, redakcja i wstęp: Andriej Moskwin, Warszawa 2016, 157 s.

Spis treści:

Andriej Moskwin, TEATR.DOC. Życie w opozycji
Aleksandr Rodionow, Wojna Mołdawian o papierowe pudełko, tłum. Andriej Moskwin
Jelena Isajewa, Dok.tor (notatki prowincjonalnego lekarza), tłum. Andriej Moskwin
Jelena Griemina, Godzina osiemnaście. Sztuka dokumentalna dla Teatru.doc, tłum. Andriej Moskwin
Polina Borodina, Trzy czwarte smutku (Sprawa Błotna), tłum. Jakub Adamowicz