Durnienkow - okladka

Michaił Durnienkow, Sześć sztuk, Warszawa 2016, 264 s.

Andriej Moskwin, Prawda o człowieku. Kilka słów o dramaturgii Michaiła Drunienkowa
Siny ślusarz, tłum. Krzysztof Kopka
Lekcy ludzie, tłum. Tomasz Leszczyński
Szmaty, tłum. Alicja Chybińska
(Całkiem) prosta metoda jak rzucić palenie, tłum. Tomasz Leszczyński
Jezioro, tłum. Tomasz Leszczyński, Jakub Adamowicz, Oliwia Kasprzyk
Jeszcze wojna nie wybuchła, tłum. Tomasz Leszczyński