MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR
WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA

25-26 listopada 2017 r.
Szczegółowe informacje